Vanlig medlemskap

Et vanlig medlemskap i Opprop for 9/11 Truth koster 50 kr og er ellers helt uforpliktende om du ønsker det skal være det.

Mens vi jobber med å få på plass en nettbasert betalingstjeneste melder du deg inn ved å bruke betalingsinformasjonsrubrikken på en vanlig faktura i nettbanken din eller f.eks. på et postkontor (vær forberedt på gebyr). Skriv ‘Vanlig medlemskap’ og fullt navn i betalingsinformasjonsrubrikken og overfør 50 kr til konto 1254 05 64777.

Om du vil vite mer om mulighetene for å bidra i det strukturelle arbeidet, sender du samtidig en epost til sekretar@opprop911.no hvor du oppgir fakturanummeret til meldlemkontigenten din. Om du introdeserer deg selv kort og kommer med eventuelle spørsmål du måtte ha i tillegg, synes vi det er kjempehyggelig.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166