Oversettere

Har du oversatt saksaktuelle tekster til norsk tidligere håper vi du vil sende de inn til gjennomgang av redaksjonen.

Om du ønsker å oversette for oss har vi et bredt utvalg foreslåtte tekster du kan boltre deg i. Selv om mange av tekstene vi gjerne ville ha oversatt er engelske vil vi også svært gjerne komme i kontakt med oversettere til/fra andre språk. Send en mail til redaksjonen med en kort presentasjon av deg selv. Om du vil fortelle litt om ditt forhold til saken, er det kjempehyggelig.

Om du vil engasjere deg i den internasjonale bevegelsen direkte, noe vi anbefaler på det strekeste, kan vi kanskje peke deg i retning av et konstruktivt miljø å gjøre det i.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166