Skribenter

Om du har dekket saken i eller utenfor pressen tidligere og ønsker noe relevant materiale publisert hos oss, sender du en mail til redaksjonen. Det samme gjelder om du kunne tenke deg og dekke saker for Opprop for 9/11 Truth fremover. Om du samtidig forteller litt om ditt forhold til saken, er det kjempehyggelig.

Skribenter som samtidig er medlemmer for ditrekte tilgang til opprop911.no sitt publiseringsverktøy.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166