Prosjekter

Nedenfor følger en oversikt over våre prosjekter. Medlemmer står fritt til å bridra der de vil, når de vil, i det omfang som måtte passe dem. Klikk her om du vil vite mer om medlemskap i Opprop for 9/11 Truth. Om du vil bidra uten medlemskap, sender du en mail til post@opp911.no (???) og forklarer kort hva du vil bidra med i hvilket prosjekt.

Webware for donasjoner

Fase:
Kartlegging av rammevilkår
Foreløpig budsjett:
0,-
Foreløpig ansvarlig:
Avgjøres på neste workshop.
Beskrivelse:
 • Relevant regelverk
 • Vi vil tilegne oss kunnskap om hvilke regler som gjelder for vår organisasjonsform og hva slik virksomhet ville innebære av juridiske forpliktelser.

 • Kostander
 • Vi vil tilegne oss kunnskap markedet for slike tjenester.


Nettbutikk

Fase:
Kartlegging av rammevilkår
Foreløpig budsjett:
0,-
Foreløpig ansvarlig:
Avgjøres på neste workshop.
Beskrivelse:
 • Relevant regelverk
 • Vi vil tilegne oss kunnskap om hvilke regler som gjelder for vår organisasjonsform og hva slik virksomhet ville innebære av juridiske forpliktelser.

 • Kostander
 • Vi vil tilegne oss kunnskap om hva det koster å få satt opp en webshop profesjonelt og drøfte disse kostnadene i forhold til hvilke deler av prosessen vi kan løse på egenhånd.


Barry Jennings Medievandring ’11

Fase:
Planlegging
Foreløpig budsjett:
0,-
Foreløpig ansvarlig:
Avgjøres på neste workshop.
Beskrivelse:
Vi besøker nyhetsredaksjoner 17.08.11 og oppfordrer de til å undersøke Barry Jennings sin skjebne og gi den rettmessig dekning i anledning 5 årsdagen for hans bortgang 19.08.06. Vi ønsker i den forbindelse samtidig å få belyst hvordan Michael Hess sin historie har endret seg.
 • Hyppigste stikkord

 • Arkiv

 • Kategorier

  • Antall undertegnede: 166