Dugnader og enkeltoppgaver

Nedenfor følger en liste over aktuelle prosjekter og hvilke oppgaver som står for tur i hvert av dem.

Utbedring av bannerriggen vår (Donald)

Fase:
Innhenting av materielle forutsetninger
Ansvarlig:
Kandidater vurderes på kommende verksted
Oppgaver:
  • Måle opp pappflate på forsiden
  • Brette og tilpasse tilsvarende pappflate
  • Montere pappflate på baksiden av riggen
  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166