Adferdsplakat

Adferdsplakaten er Opprop for 9/11 Truths guide til vellykka truthing. Brudd på plakatens forbud kan med hjemmel i vedtekt medføre permanent eksludering fra organisasjonen etter vedtak i ekstraordinært landsmøte.

  Oppfordringer Forbud
Generelt
 • Sosiale/personlige konflikter løses utenfor organisasjonen
 • Usaklighet
 • Spam
Markeringer
 • Vær bevisst på rolig stemmebruk og tilgjengelig kroppsspråk
 • Det er bedre å si «jeg vet ikke» enn å spekulere i ting man ikke vet
 • Usaklighet
 • Rus
 • Skjellsord
 • Personangrep
Møter
 • Ved forsentkomming eller fravær bør det gis beskjed så snart som mulig
 • Sterk rus
 • Gjentatt forsentkomming eller fravær uten varsel i forbindelse med formelle møter
 • Gjentatt personangrep
Skolering
 • Argumentasjonsteknikk
 • Utstrakt kildehenvisning
 • Mobbing
 • Utstrakt bruk av hersketeknikker
Redaksjon
 • Vær saklig, presis og punktlig
 • Gjentatte personangrep
 • Hyppigste stikkord

 • Arkiv

 • Kategorier

  • Antall undertegnede: 166