Materiell

Dette er en oversikt over materielle ressurser som eies og disponeres av Opprop for 9/11 Truth. Alle medlemmer av organisasjonen kan fritt ta i bruk alt materiell i inventaret ifm. arbeid for organisasjonen. For annet bruk må avtale gjøres med den som er i besittelse gjenstanden. Etter inventarlistene finner du gjenstander som ikke eies av Opprop for 9/11 Truth , men likevel er tilgjengelig gjennom privat utlån. Til slutt finner du landsstyrets ønskelister.
Vel bekomme!

Trenger du materiell til…

kontoret? (rekvisita etc.)
markering? (skilt, maling, pensler, gatebukker, megafoner, verktøy, etc.)
skolering? (DVD’er, bøker, kopioriginaler, utskrifter, etc.)

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166