Dokumenter

Denne lista med pdf-dokumenter er de til enhver tid gjeldene organisasjonsdokumentene. Meld i fra om skrivefeil e.l. om du oppdager noe.

Vedtekter

Arbeidsplan

Plattform

Forretningsorden

Budsjett

Fylkesstyrer

Atferdsplakaten

Lanseringspressemeling for nettsiden 09.09.10:

10.09.10: I morgen er det ni år siden hendelsen vi kan spore vår militære deltakelse i Afghanistan tilbake til. Det norske folk fikk ikke innsyn i de såkalte beviser som den gang åpnet for NATOs maktbruk og har fremdeles ikke fått tilfredstillende svar på hvorfor vi er i krig.

Det er mange grunner til at svarene som sålangt er gitt ikke tilfredsstiller selvstendig tenkende mennesker. I tillegg til mangelfull og falsk dokumentasjon av en offisiell konspirasjonsteori som i mellomtiden har blitt endret ved behov, finner vi mange fagdisipliner som arkitekter, ingeniører, fysikere, brannmenn, helsearbeidere, m.fl. som har organisert seg rundt et krav om en vitenskapelig, ny etterforksning.

Vi tror ikke Norge er tjent med å opprettholde tabuet rundt det å stille spørsmål og kreve svar om terrorangrepet. Derfor håper vi den norske offentligheten vil akseptere en diskusjon om hva som er en legitim, logisk og vitenskapelig forklaring på hvordan terrorangrepet fant sted.

I håp om å holde kunne holde diskursen på et slikt nivå og innenfor en robust struktur, lanserer vi i morgen et opprop med full organisatorisk støtte. Vi tar sikte på å gjennopprette et akademisk fotfeste mange nordmenn mistet i kjølvannet av terrorangrepet i USA 11.09.01.

Velkommen til Opprop for 9/11 Truth!
www.opprop911.no

http://opprop911.no/category/nyheter/

Mvh,

Erik Kamfjord,
Pressekontakt,
Opprop for 9/11 Truth,
presse@opprop911.no

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166