Organer

Organer er i organisasjoner som i organismer, de sørger for at helheten fungerer sammen.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166