Landsstyret

L e d e r N e s t l e d e r
Navn: Erik Kamfjord Kenneth Johansen
Epost: erik_k
opprop911.no
kenneth_a
opprop911.no
Telefon: +47 91 52 15 50 +47 94 03 62 20
Addresse: Grønlandsøeiret 5
0190 Oslo
Kjølberggata 28b
0563 Oslo
Ansvar: -Dobbeltstemme i tvister -Som leder i leders fravær
Fylke: Oslo Oslo
Lokallag: Sentrum Sentrum

>

S e k r e t æ r
Navn: Simen Juterud Sjølie
Epost: sekretar
opprop911.no
Telefon: +47 92 26 12 89
Addresse: Nydalsvn. 17
0484 Oslo
Ansvar: -Brønnøysund
-Medlemslister
Fylke: Oslo
Lokallag: Sentrum
Vara: Erik Kamfjord

S t y r e m e d l e m m e r
Navn: Ole Kristian Sivertsen ? Espen Solli
Epost: ole_s
opprop911.no (?)
? teamkamoya
hotmail.com
Telefon: +47 90 85 37 17 ? +47 92 60 05 97
Adr.: Wergelands gt. 2c
2821 Gjøvik
? Skreddervn. 15d
1537 Moss
Ansvar: ? ? ?
  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166