Maler

Dette en oversikt over maler som er gjort tilgjengelige for å avlaste sektretariatet.
Epost


Epost

Signering av oppropet

Emne:

Hjertelig takk for din signatur!

Brødtekst:

Kjære NAVN,

Vi hos Opprop for 9/11 Truth setter umåtelig pris på ditt bidrag (tusen takk!) og ønsker å invitere deg med oss videre. Dette kan skje på flere måter:

Medlemskap i organisasjonen
Arbeidet i organisasjonen er alltid frivillig og tar stort sett form av hyggelige ‘workshops’ på ymse caféer. Slik deltakelse i Opprop for 9/11 Truth vil fordi alle fleste medføre muligheter for å utvikle evnene sine innenfor et bredt utvalg områder. Medlemskap i 9/11 Truth Norge koster 50 kr pr. år, uavhengig om man melder seg inn i Januar, Desember eller et sted i mellom.

Støttemedlemskap
Støttemedlemskap i Opprop for 9/11 Truth koster 200 kr pr. år. Våre støttemedlemmer er veldig viktige for oss siden organisasjonen er avhengig av milder for å kunne operere på det nivået vi tar mål av oss til å gjøre. Som støttemedlem kan du velge om du vil motta våre kvartalsvise nyhetsbrev eller ikke.

Motta nyhetsbrev
Opprop for 9/11 Truth sender ut kvartalsvise nyhetsbrev. Her vil du kunne finne informasjon over hva som har skjedd siden sist, hva som er planlagt i tiden som kommer, anbefalte nettartikler o.s.v. Klikk her for et abonnement. Helt gratis selvfølgelig.

Det viktigste, signering av oppropet, er i alle fall gjort.
Skulle du velge følge oss videre på det ene eller det andre viset, er det mer enn forventet. Vi gleder oss derfor veldig til å høre fra deg, i så fall. Ha det fint så lenge. :)

Med vennlig hilsen,

Simen Juterud Hærnes,
Sekretariatet,
Opprop for 9/11 Truth

Innmelding i organisasjonen

Emne:

Hjertelig velkommen som medlem i Opprop for 9/11 Truth!

Brødtekst:

Som medlem i organisasjonen har du nå tilgang til en mengde digitale og materielle ressurser som kan brukes til å fremme oppropet, eller lånes til andre prosjekter etter avtale. Du vil, i tillegg til vårt kvartalsvise nyhetsbrev, også motta invitasjoner til

  • uformelle workshops i ditt lokallag. Disse tar vanligvis form av hygelige sammenkomster på cafeer med trådløst nett.
  • formelle møter som landsmøtet i (måned?) hvor du ved oppmøte har tale-, stemme-, og forslagsrett.

Håper du trives hos oss.

Med vennlig hilsen,

Opprop for 9/11 Truth


Manglende verifisering

Emne:

Din signatur hos Opprop for 9/11 Truth

Brødtekst:

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166