Om oss

Opprop for 9/11 Truth en ikke-politisk, uavhengig grasrotsorganisasjon som ble stiftet i Oslo 02.06.2010. Grunnen til det finner du i vår plattform og fremgangsmåten er beskrevet i vår arbeidsplan. Helt kort er vi en utvidet underskriftskampanje som vil at så mange norske statsborgere som mulig skal kreve at 11.09.2001 etterforskes skikkelig.

Om navnet:

Navnet er delvis norsk og delvis engelsk fordi vi hadde flere hensyn å ta da vi skulle velge navn. Slike sammensetninger brukes allerede av organisasjoner som f.eks. Amnesty Norge. ’9/11 Truth’-begrepet er umiddelbart gjenkjennelig for engelskspråklige og det er ønskelig at vårt emneområde er lettfattelig for disse, tatt i betrakning vårt ønske om å knytte oss til den internasjonale 9/11 Truth-bevegelsen. Samtidig er vi et norskspråklig nettsted og det ønsker vi også skal fremgå av navnet.

Om logoen:

Grunnen til vi har rotert omrisset av landet er hovedsaklig estetisk i den forstand det blir en penere skråstrek slik.

Noen vil kanskje tolke det dithen at vi mener alt er galt og at alt må snues på hodet. Det er i så fall ikke vår intensjon, selv om vi håper folk vil ta seg bryet med å tilegne seg en oppdatert oppfatning av hvor mye som er «opp-ned» og ikke. Det er ikke gull alt som glimrer og det er ikke alle verdens arbeiderpartier som har arbeiderenes interesser nærmest sitt hjerte. I sum er det altfor mye positive, konstruktive tiltak og fortsatt nok solid lovgivning i Norge til at vi ser noen grunn til å snu alt på hodet.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166