Arbeidsplan

Hovedprofil: Underskrifter

Opprop for 9/11 Truth ble som navnet indikerer stiftet for å akkumulere underskrifter til støtte for oppropet for en ny etterforskning av angrepene i USA 11.09.01. Dette arbeidet vil foregå både i sosiale medier på internett, og gjennom aktiviteter som markeringer, workshops o.l.

Rekruttering og skolering

Alle nye medlemmer skal få tilbud om skolering. All skolering i organisasjonen skal bygge på en aktiv medvirkning fra deltakerne.

Informasjon

Opprop for 9/11 for Truth skal gi god, regelmessig og lettfattelig informasjon om organisasjonens virke.

Nettsiden opprop911.no skal være oppdatert og det skal jevnlig informeres via e-post.

En sterk organisasjon

Opprop for 9/11 Truth har som mål å gjøre den internasjonale bevegelsen sterkere. Landsstyret skal aktivt arbeide med å styrke lokallag som demokratisk arena gjennom skolering, tilbud om ulike opplegg og aktiv oppfølging. Tiltak som aktiviserer unge, minoriteter og kvinner skal intensiveres.

Opprop for 9/11 Truth skal videreutvikle samarbeidet mellom Opprop for 9/11 Truth og World for 9/11 Truth. Det er ønskelig å ha noen felles arrangementer.

Opprop for 9/11 Truth ønsker et utstrakt samarbeid med landets organisasjoner.

Opprop for 9/11 Truth skal delta og gjøre seg synlig i freds- og solidaritetsbevegelsen.

  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166