Stikkord-arkiv: USS Cole

The Commission av P. Shenon

(Via epost:)

Det følgende er utdrag fra siste kapittel i Philip Shenons The Commission -
The Uncensored History of the 9/11 Investigation

s. 420:

I det minste er det nå klart at mange av detaljene i kommisjonens siste rapport fra juli 2004, kom direkte fra forhør av tre personer mistenkt for terrorisme.  Ut fra enhver standarddefinisjon av ordet ”tortur”, er det nå  klart de faktisk ble torturert for å frambringe informasjon de satt inne med. Det gjelder særlig nøkkelkapitlene som omhandler planleggingen og utføringen av angrepene 11. september, og om al-Qaidas historie.

(…) forhørene ser ut til å  ha blitt arrangert etter anmodning fra kommisjonen, spesielt med tanke på å få svar på dens spørsmål.

(…) forhenværende senator Bob Kerrey fra Nebraska, en demokrat og medlem av 11/9 kommisjonen, fortalte meg at han lenge hadde fryktet at kommisjonen støttet seg for stor grad på informasjon fra menn som hadde blitt fysisk eller mentalt tvunget til å snakke – og som derfor kan ha løyet til sine forhørere.

s. 421:

I 2003 og 2004 avviste Bush-administrasjonen gjentatte anmodninger fra 11/9-kommisjonen om at kommisjonens granskere kunne bli gitt tillatelse til å stille spørsmål til anholdte fra al-Qaida ansikt til ansikt.

Den forlot ideen om direkte forhør og aksepterte isteden en prosedyre som tillot panelet å fremlegge skriftlige spørsmål til CIA som skulle stilles til de anholdte. Svarene formidlet til kommisjonen i skriftlige rapporter forberedt av CIAs forhørsteam.

s. 422:

(…) teknikkene inkluderte forvaring av innsatte, noen ganger nakne i frostkalde celler; bruk av uutholdelige ”stress-posisjoner” ved at de innsatte måtte stå eller knele flere timer av gangen; tåle gjentatte ørefiker, bombardement med høye lyder og musikk; og fraberøvelse av søvn.

Khalid Sheikh Mohammed

s.423:

Om senator McCains holdninger til tortur i 2005:

Han sa at hvis de hadde valget ville de fleste amerikanske krigsfanger i Vietnam fort ha valgt brutal fysisk mishandling fremfor vanntortur siden sårskader fra slag kan helbredes.

Tre medlemmer av al-Qaida ble utsatt for vanntortur: Khalid Sheikh Mohammed, den selvutnevnte mesterhjernen bak 11/9-angrepene; Abu Zubaydah, al-Qaidas tidligere operasjonssjef; og Abd al-Rahim al Nashiri, den angivelige koordinatoren for bombingen i 2000 av destroyeren USS Cole.

Med Haydens innrømmelse er det nå ubestridelig at lange passasjer av 11/9-kommisjonens siste rapport er basert på redegjørelser fra tre menn som har blitt utsatt for vanntortur av USA for å tvinge dem til å snakke – i den tro at de ble stilt overfor en fryktelig drukningsdød om de ikke svarte på spørsmålene til deres forhøreres tilfredshet.

I den siste rapporten er mye av fortellingen om 11/9-plotet, avsnitt etter avsnitt, side etter side for en stor del – og i noen tilfeller utelukkende – hentet fra forhørsrapportene som dokumenterer hva Mohammed Zubaydah, og i mindre utstrekning, Nashiri, angivelig skal ha fortalt deres CIA-forhørere.

s. 424:

Forestill deg reaksjonen fra historikere, lovgivere and journalister – for ikke en gang å nevne dette landets stående hær av konspirasjonsteoretikere – om det hadde blitt avslørt etter hendelsene at viktige passasjer i Warren-kommisjonens rapport hadde vært basert på vitnesbyrd fra personer som hadde blitt torturert.  Forestill deg ramaskriket om vi hadde fått vite at medlemmene av Warren-kommisjonen var blitt fortalt at denne typen tortur foregikk uten å foreta seg noe for å hindre den.

(…) 441 av rundt 1.700 fotnoter –  refererte til CIAs egne rapporter om deres forhør av medlemmer av al-Qaida som ble utsatt for CIAs ”intensiverte” forhørsprogram. Operatørene som CIA forhørte inkluderer trioen som ble utsatt for vanntortur.

s. 425:

Vitnesbyrd frembrakt gjennom tortur og de fleste typer brutal fysisk tvang er for det meste, om fullstendig, ubrukelige. De hevder torturofre vil si eller gjøre hva som helst for å stanse den fysiske og psykiske mishandlingen.

I en rettssal blir det vurdert som grunnleggende upålitelig”, sa Professor David Cole ved det juridiske senteret ved Universitetet i Georgetown, en spesialist i den amerikanske grunnloven og en framstående kritiker av Bush-administrasjonens terrorpolitikk.

Utsagn fra Michael Ratner, president ved Center for Constitutional Rights:

“Det får deg til å stille spørsmål ved påliteligheten ved hele rapporten.” Han sa at han var ”særlig frastøtt” av å oppdage at kommisjonen bestilte forhør av anholdte fra al-Qaida selv om det var blitt klart at fanger ble behandlet på en utilbørlig måte, for ikke å si torturert. 11/9-kommisjonen, sa han, ”hadde blitt torturens tjener.”

s. 427:

Lange passasjer av begge kapitlene henter sine kilder nesten utelukkende fra forhørsrapporter fra disse tre terroristene. I kapittel 5 henviser mer enn halvparten av fotnotene – 75 av 132 – til forhør av de tre mennene.

Philip Shenon - New York Times

s. 428:

En artikkel anførte at ”metodene som blir tatt i bruk av CIA er så graverende at etterforskningsledere fra FBI har gitt beskjed til sine agenter om å holde seg vekk fra mange av intervjuene av anholdte med høy sikkerhetsstatus.”

Dette skjedde i overkant av to måneder før 11/9-kommisjonen leverte sin rapport.

Uttalelse av Lee Hamilton:

”Vi gjettet at slike ting foregikk”, sa han og medgikk at ”ganske mye, hvis ikke mesteparten” av informasjonen i kommisjonens siste rapport om 11/9-konspirasjonen”stammet fra forhørene.”

NBCs oppregning viste at mer enn en fjerdedel av fotnotene i kommisjonens siste rapport brukte medlemmer av al-Qaida som kilder -  kilder som altså hadde blitt utsatt for ”intensive” forhørsmetoder, inkludert vanntortur.

Utsagn fra senator Bob Kerrey:

”Det er åpenbart at dette var en betydelig del av grunnlaget for fortellingen om 11. september”, sa Kerrey. ”Men 25 prosent? Jeg ville ha gjettet kanskje 10 prosent, ikke 25.”

Men han medgikk at det kommisjonen faktisk gjorde var akkurat dette: den aksepterte annenhånds redegjørelser for hva som ble sagt av de anholdte, som, og det klart nå, ble utsatt for forhørsmetoder som den øvrige verden gir merkelappen tortur.

Tusen takk for flott bidrag kjære avsender!

Om noen har ytterligere oversatte utdrag av denne boka, ville det glede oss veldig om du tok kontakt med vår redaksjon. Kreditering er frivillig – vi trenger ikke knytte navnet ditt til oversettelsen.

Kategorisert under Dokumentasjon, Utdrag | Også merket , , , , , , , , , , , , | Stengt for kommentarer
  • Hyppigste stikkord

  • Arkiv

  • Kategorier

    • Antall undertegnede: 166